Fikk go for golf

Venstre fikk gjennomslag for bygging av permanent golfbane på Hvam vgs. Det er behov for en permanent 9-hulls golfbane, så spørsmålet er hvor den skal ligge og hva det skal koste, sier Inge Solli (V), varaordfører i Akershus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Inge Solli er glad for at Venstre fikk gjennomslag for forslaget om permanent golfbane.

Inge Solli er glad for at Venstre fikk gjennomslag for forslaget om permanent golfbane.

– Den midlertidige golfbanen ligger veldig fint og sentralt i forhold til skolen. Det vil koste noe å etablere permanent golfbane på nåværende areal. Det kreves mer opparbeiding av arealet for å få god standard for en permanent golfbane, og tilbakeføring til jordbruksformål vil som en konsekvens av dette bli mer krevende. Jordvernhensyn tilsier flytting fra nåværende arealer til det området sør for riksveien, og de nye arealene anses som bedre egnet til golf-formål, sier Solli.

Valg av areal til permanent 9-hulls golfbane på Hvam videregående skole med tilhørende kostnader vurderes i forbindelse med økonomiplan 2010-2013.

 Det blir 9-hulls golfbane på Hvam videregående skole.

Det blir 9-hulls golfbane på Hvam videregående skole.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Her er vedtaket fra fylkestinget:
1. Det skal etableres en permanent 9-hulls golfbane på Hvam videregående skole.
2. Det søkes om forlenget dispensasjon til videre bruk av dagens 9-hulls bane. Mulighetene for omregulering av dagens bane til permanent golfbane utredes, inkl. en tidsplan for når dette kan realiseres.
3. Kostnadene ved å etablere permanent 9-hulls golfbane avklares og kvalitetssikres, både for nåværende areal og for arealet sør for riksveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**