Boligbyggetakten er for høy

Amtas kritikk av lite fremsynt boligpolitikk får støtte av Venstres Erik Lundeby i et innlegg i dagens avis. -Hvis vi når målet i kommuneplanen om bare 100 boliger i året skyldes det finanskrisen, ikke det politiske flertallet, fastslår han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Tverrkjegla-protester i Amta 12.06.

Tverrkjegla-protester i Amta 12.06.
Foto: Faksimile

I lederartikkelen 25. juni spurte Amta om politikerne har vært fremsynte nok i forhold til trafikk og bomiljø, og viser blant annet til Tverrkjegla Øst-vedtaket i siste kommunestyremøte. Venstre mener spørsmålet er høyaktuelt i lys av at Høyre og Arbeiderpartiet har signalisert at boligbyggingen må økes.

-Boligveksten må ikke skje raskere enn at vi kan ivareta viktige hensyn, skriver Lundeby, ikke bare når det gjelder trafikk, men også når det gjelder miljø og behovet for gode grøntområder.

Venstre har programfestet at det vedtatte målet for boligvekst på 100 boliger i året må halveres. 100-målet følges heller ikke opp. De siste par årene har det i Frogn vært ferdigstilt vesentlig flere boliger enn normen.

-Da må vi bygge mindre de neste årene, mener Lundeby, men forslag fra Venstre som ville ført til 100 færre boliger i neste fireårs-periode er blitt nedstemt.

Lundeby oppfordrer Amta til å synliggjøre de politiske skillelinjene i denne saken, slik at borgerne kan drive et effektivt folkestyre gjennom valget. -I denne saken fortjener ikke Venstre å omtales blant “politikerne” som har en kortenkt boligpolitikk, avslutter han.

Les innlegget som sto i Amta 30.06.2009 her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**