– Oppland taper kampen om statlige arbeidsplasser

De siste 6 årene er det opprettet nesten 10 200 nye statlige arbeidsplasser. Men Oppland har mistet 72 statlige arbeidsplasser i samme periode!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De siste 6 årene er det opprettet nesten 10 200 nye statlige arbeidsplasser. Fire fylker, Oslo, Hedmark, Hordaland og Rogaland har stukket av med over 7550 av disse, eller nær 75 prosent av veksten. Hedmark troner på en suveren andreplass blant vinnerfylkene, med 1551 nye statlige arbeidsplasser i perioden 2003-2008.

Se forsiden av Oppland Arbeiderblad 4. juli her

På den andre sida av Mjøsa er utviklingen i statlige arbeidsplasser stikk motsatt av i Hedmark. Oppland ligger helt i bunnen av statistikken og har faktisk mistet 72 statlige arbeidsplasser de siste 6 årene — til tross for den store veksten i antallet statlige arbeidsplasser.

– Dette er krise, sier Venstres 1. kandidat i Oppland og ordfører i Vestre Slidre Eivind Brenna.

I Valdres er det blitt borte 29 statlige arbeidsplasser de siste årene.
– Problemet med dette er at det gjerne er stillinger for høyt utdannende og unge mennesker. Uten slike stillinger greier vi ikke å lokke tilbake egen ungdom eller andre som ser på Valdres som et fint bosted, sier Brenna og peker på at resultatet blir en sterk sentralisering.

Brenna nøler ikke med å karakterisere fylkesordføreren og flertallet i fylkestingets flørting med Hedmark som totalt feilslått.
– Alt for mye energi går til å tekkes Hedmark, og alt for lite til å utvikle Oppland. Vi må heller bruke tid på regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere, sier Brenna og mener fylket er helt usynlig og fraværende i dragkamper om statlige lokaliseringer og arbeidsplasser.

Denne uka ble det avgjort at det nye statlige Helsearkivet skal legges til Tynset i Hedmark. Nok en gang tapte Oppland kampen, representert ved Raufoss. Spørsmålet en kan stille i ettertid er om Raufoss i det hele tatt var med i den reelle kampen. Aftensposten antydet på tirsdag at det var Oslo og Trondheim som var de mest aktuelle alternativene til Tynset.

– I tillegg til at Oppland ikke deltar i kampene, har den rødgrønne regjeringen heller ikke hatt en tydelig plan for å fordele vekst og etableringer. Det virker mer som at det er statsrådene i regjeringen som vekselvis har fått viljen sin, sier 2. kandidat Ketil Kjenseth fra Gjøvik og viser til at Hedmark, Oslo og Hordaland er godt representert i Regjeringen.

De to Venstretoppene vil samle kreftene om Oppland og mener fylket må etablere seg med et lobbykontor i Oslo og faste møtetider med Opplandsbenken på Stortinget.
– Vi må jobbe mye mer systematisk i fortsettelsen, sier de to.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**