Er det mulig å kombinere stykkprisfinansiering med kvalitet?

Det er gledelig at langt flere studenter søker seg til Høgskolen i Hedmark (HH) i år enn tidligere og at der er kamp om studieplassene på enkelt studier. Det viktige allmennlærerstudiet mangler likevel dessverre kvalifiserte søkere og får ikke fylt opp de avsatte 90 studieplassene. Søkningen var god men ikke nok søkere oppfylte opptakskravene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For noen få år siden innførte man minimumskrav for å sikre et visst faglig nivå på de som startet på en allennlærerutdanning. Dette ble gjort for å styrke kvaliteten. Opptakravene er minimum karakteren 3 i fagene norsk og matte fra videregående skole samt 35 poeng. Jeg vil minne om at Venstre den gangen som nå mente at dette var for svake minimumskrav og ønsket at kommende lærere skulle ha oppnådd minst 4 i matematikk og norsk for å komme inn på allmennlærerutdanningen.
Fungerende rektoren ved HH, Anna L. Ottosen uttrykker i HA 22. juli at sitat: ” Karakterkravene har slått feil ut for oss, siden vi ønsker flest mulig studenter, ” sitat slutt. Jeg kan forstå at rektor ønsker flest mulig studenter og det er slik dagens ledere i det offentlige forventes å tenke i dag. . Dette et utrykk for det som har vært noe av problemet både i helsesektoren og i utdanningssektoren de siste årene, nemlig stykkprisfinansiering. Stykkprisfinansiering gir veldig sterkt fokus på antall studenter/pasienter og gjennomstrømning og ofte lite fokus på kvalitet og innhold.
Venstre ser behovet for en bedre skole. Lærerne og lærernes kompetanse er det viktigste for å få en bedre skole. Norge har mange gode lærere, men et så viktig yrke vil alltid ha behov for videre-og etterutdanning. Situasjonen i norsk skole i dag er utilfredsstillende hvor ca hver 5. elev går ut av den norske grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Det er helt uakseptabelt og helt uforenlig med å skape det som vi skal leve av når oljen og gassen tar slutt; nemlig det som Venstre kaller kunnskapssamfunnet. Videre er det slik at kun 66 % av elevene i den videregående skolen gjennomfører med bestått eksamen. ( Nifusteps store undersøkelse fra 2008 som fulgte ca 10.000 elever i de 8 østlandsfylkene)
Venstre ønsker å erstatte dagens 4 års lærerutdanning med en 5 års utdanning med faglig fordypning, praksis og spesialisering som tilsvarer en mastergrad. Videre ønsker Venstre at det innføres krav om minimum karakteren 4 i norsk og matte.
NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med over 700 medlemsbedrifter og nær 30.000 ansatte over hele landet innen IT, telekommunikasjon, undervisning, forskning og konsulenttjenester Abelia ga nylig Venstre terningkast 5 for vår utdanningspolitikk, som det eneste partiet. Venstre blir ofte kalt lærerpartiet og det er vi stolte av. Som samfunn må vi forsøke å legge forholdene til rette slik at mange av de beste elevene søker seg til lærerutdanninga.
På denne måten kan vi gjenreise respekten for det som kanskje er det viktigste av alle yrker, læreryrket. Gode lærere sørger for at elevene får realisert sine evner og anlegg. Det er ingen liten oppgave

Erik Ringnes
Venstres 1. Kandidat i Hedmark ved stortingsvalget 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**