Lista 2009

Valgliste for Oppland Venstre ved Stortingsvalget 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


1. Eivind Brenna, 2960 Røn, tlf : 95225696, e-post : [email protected]

2. Ketil Kjenseth, Bråstadlia 19, 2825 Gjøvik, tlf: 92699964, e-post : [email protected]

3. Bjørg S. Lien, Weidemannsgt 18 , 2613 Lillehammer ,tlf :90601561, e-post: [email protected]

4. Helga Feste Hunter, Tambur, 2847 Kolbu, tlf: 40408853, e-post : [email protected]

5. Mikkel Dobloug, postboks 106, 2639 Vinstra, tlf: 40407782, e-post: [email protected]

6. Inger Christine Årstad, Blåvarpgutua 16, 2843 Eina, tlf : 92256277, e-post : [email protected]

7. Ulf O. Rogneby, Lunnerlinna 51, 2730 Lunner, tlf : 98839210. e-post: [email protected]

8. Helle Hundevadt, 2662 Dovre, tlf : 93281930 , e-post : [email protected]

9. Geir Rune Nyhus, Ringvn. 8, Nordlia, 2820 Nordre Toten, tlf : 95972803, e-post: [email protected]

10. Hanne Magnussen, Lindstadveien 100, 2750 Gran, tlf : 92055726, e-post : [email protected]

11. Gustav Fystro, 2943 Rogne, tlf: 47602353, e-post: [email protected]

12. Christin Guldahl Madsen, Furulia 15, 2827 Hunndalen, e-post :[email protected]

13. Arne Christian Stryken, Rabben 16, 2611 Lillehammer, tlf : 90598374, e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**