Per Magnus Finnanger Sandsmark ny fylkesleder i Unge Venstre

Per Magnus Finnanger Sandsmark (19) fra Halden er ny leder i Østfold Unge Venstre. Han har bakgrunn som elevrådsleder ved Halden videregående skole og fra Hovedutvalg for kultur og idrett i Halden. Han er også vara til kommunestyret i Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Skolefoto

Det viktigste arbeidet framover er å gjøre en god valgkamp og få Rita Sletner inn på Stortinget. I tillegg må vi synliggjøre at det fins en tredje vei i norsk politikk, det står ikke bare mellom Jens og Jensen. Det fins en tredje vei som setter miljø, kunnskap og velferd først og som vil utvikle et bærekraftig kunnskapssamfunn hvor vi fornyer velferdssamfunnet, reduserer skattene til små bedrifter og øker avgiftene på miljøfiendtlig atferd. For Østfold Unge Venstre er det også viktig å bygge opp et sterkt fylkeslag og gode lokallag som synliggjør Unge Venstre der folk er.

Viktige saker for Finnanger Sandsmark og Østfold Unge Venstre:

Miljøvennlig samferdsel
Venstre ser vi klimautfordringen som den største utfordringen i dag. Derfor må vi gjøre noe nå, og ikke vente på utredninger om høyhastighetstog. Vi må sørge for at toget går når det skal, dit det
skal så fort som mulig nå. Derfor prioriterer Venstre jernbane først. Venstre har i sitt program og hadde i sitt alternativ til Nasjonal Transportplan klare løsninger for at det innen 2020 bare skal ta 80
minutter med tog mellom Oslo S og Halden.

Rusomsorg
Samtidig som Regjeringen lager alle disse utredningene om alt fra jernbane til sosialpolitikk lever det 12 000 sprøytenarkomane mennesker i Norge. Mange av disse må sove på gata mens temperaturen sakte, men sikkert kryper nedover gradestokken. Våre medmennesker må leve uverdige og uutholdelige liv, med mindre de mister livet. Her trengs det politisk kraft til å gjøre noe og mot til å gå sammen på tvers av politiske linjer til å finne løsninger som hjelper folk, ikke skaffer stemmer.

Kunnskap
Venstre prioriterer forskning og utdanning først. Både fordi vi tror kunnskap er makt og at alle skal få kraft til å mestre samfunnet. Men også fordi vi vet at kunnskap er framtida. En dag tar oljen slutt. Bruker vi alle pengene våre på å drive rovdrift på oljeressursene i stedet for å utvikle nye alternative energiformer og finne nye arbeidsplasser. I framtida vil mange av oss ha yrker som ikke fins i dag og enda flere vil arbeide i bedrifter som ikke fins i dag. Derfor vil Venstre styrke de sosiale ordningene for studenter og for selvstendig næringsdrivende. Vi vil prioritere etter- og videreutdanning av lærere. Og vi vil prioritere forskning, ikke oljeboring.

Les mer i Moss Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**