Vil granske Kolsåsbanen

Tre år har det tatt og ytterligere fem vil det ta. Nå vil fylkestingsrepresentant Tor Olav Steine (V) ha svar på hvorfor det tar så lang tid å bygge ferdig Kolsåsbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kolsåsbanen har vært permanent stengt i tre år. Ytterligere fem år er det varslet å ta før trafikktilbudet er oppe på samme nivå til og fra Kolsås, som før banen ble stengt. Og prislappen, den er nærmest firedoblet, fra 600 millioner til nesten 2,4 milliarder. Nå vil fylkestingsrepresentant Tor Olav Steine (V) til bunns i saken.
– Jeg er forundret over hvor vanskelig det har vært å få gjennomført en helt grei bestilling fra fylkeskommunens side, og at det er mulig å produsere så mye forsinkelser og driftsstans av en bane som tilsynelatende var fullt ut fungerende, sier han.

Sådd tvil
Venstre-representanten har bedt kontrollutvalget i fylkeskommunen iverksette et prosjekt for vurdering av om Kolsåsbane-prosjektet kunne vært gjennomført raskere og rimeligere. Samtidig vurderes det om det var behov for å stenge banen permanent så tidlig som i 2006. Steine ønsker også at kontrollutvalget skal foreslå tiltak for å motvirke de faktorene som førte til forsinkelser og budsjettsprekk, og forhindre dem i opptre i restfasen av prosjektet, og i andre prosjekter.
Steine ønsker at kontrollutvalget skal se nærmere på påstander om at det underveis i prosessen fra utbyggeren, Kollektivtransportproduksjon (KTP) AS, har vært sådd tvil om at banen skulle oppgraderes videre vestover fra Bekkestua og om det er riktig at planarbeid for strekningen Bekkestua-Kolsås lenge ble hindret av manglende datagrunnlag fra KTP. Selskapet er en del av Ruter-systemet, men eies 100 prosent av Oslo kommune.

Hjulslipemaskin
Kolsåsbanen innstilte virksomheten 1. juli 2006. Vognene — ni togsett à tre vogner — som til da trafikkerte Kolsåsbanen, ble raskt satt inn i den nye «T-baneringen» i Oslo, som ellers ville ha manglet vogner. — Mange mener at dette var den egentlige årsaken til at Kolsåsbanen måtte stenge så tidlig på strekningen vest for Husebybakken, påpeker Steine.

Den 20. august 2008 ble Kolsåsbanen østfra gjenåpnet til Åsjordet. Anleggsarbeidene på den 1,7 km strekningen tok to år. På banestrekningen vest for Åsjordet og til bygrensen ved Lysakerelven var det stillstand i et helt år. Oppgraderingen av banen vest for Bekkestua på strekningen til Kolsås kunne ifølge Steine også vært igangsatt mye tidligere. Fylkestingets hovedutvalg for samferdsel fikk som begrunnelse for utsettelse at KTP hadde behov for tilgang til en hjulslipemaskin på Avløs for selskapets leddsporvogner og T-banevogner. Banelegemet måtte holdes operativt for å kunne flytte hjul frem og tilbake til maskinen. Da banen ved ett tilfelle raste ut på Gjønnes stasjon sommeren 2008, ble maskinen raskt flyttet, og banen er nå klar for oppgradering.
— En kan trygt fastslå at fremdriften har vært mindre enn optimal. De som berøres er først og fremst beboerne langs linjen. Flere av disse har måttet gå til innkjøp av ekstra bil til familien for å møte mangelen på baneløsning, da det alternative busstilbudet sto langt tilbake for den opprinnelige baneløsningen, beklager Tor Olav Steine.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**