Akershus trenger ny samferdselsminister

Etter at jeg har vært så heldig å kunne drive med samferdselspolitikk på heltid i fire år er jeg sikker på én ting. Akershus hadde vært tjent med en annen samferdselsminister enn den vi har i dag, sier Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Denne regjeringen skryter uhemmet av pengebruken sin. Dette er — ifølge riksmedia — "historiens rikeste regjering". Dagens regjering har hatt flere hundre milliarder mer til disposisjon. Bare i 2009 har denne regjeringen hatt over 100 milliarder mer til disposisjon enn det Bondevik II hadde i 2005. Det er ingen sak å bruke penger, og dette landet har penger. Det viktigste er hele tiden hva man får ut av pengebruken og der har denne regjeringen sviktet ved å stoppe alt som har med konkurranse å gjøre, ved å stoppe offentlig-privat samarbeid (OPS) og ved ikke å ha kommet med én ny ide når det gjelder smartere, mer fremtidsrettede løsninger.

Vår nåværende samferdselsminister har lite fokus på byer og bynære områder, bortsett da for byene som har røde ordførere. Der har pengene sittet løst. Vi i Akershus får ikke den rettmessige delen vår av den såkalte belønningsordningen, fordi vi ikke har innført rushtidsavgift. Det er Trondheim i ferd med å gjøre. Der skal man i bomringen betale kr. 15 i rushtiden og kr. 5 utenom rushtiden. Denne ordningen blir skamrost og fører til store utbetalinger fra belønningsordningen.

I Akershus har vi store utfordringer når det gjelder fremkommelighet. Dette har vi prøvd å bøte på ved at vi tverrpolitisk lokalt har fremforhandlet Oslopakke 3. Hadde vi ikke håvet inn så mye penger som tilfellet er i bomringen rundt Oslo hadde vi heller ikke hatt de viktige pengene til kollektivtrafikk, veisatsingen og miljøtunneler. Det underlige i dette blir at den store innsatsen bilistene legger inn i avgifter, ikke blir belønnet.

Venstre har i vårt alternative budsjett lagt inn en milliard mer til kollektivtrafikk pr. år for at flere i Akershus kan reise kollektivt og vi slipper den store trengselen på veiene våre. Venstre er opptatt av at staten må bidra mer til kollektivsatsingen. Det ønsker tydeligvis ikke denne regjeringen og denne samferdselsministeren.

I Bondevik II-regjeringen var daværende samferdselsminister en pådriver for å få bybanen i Bergen på skinner. Jeg har i Stortinget flere ganger forsøkt å få nåværende samferdselsminister til å engasjere seg i de banene vi har i Akershus blant annet forlengelsen av t-banen til Akershus sentralsykehus, men uten at dette har nyttet. Dette er et lokalt anliggende, er hennes svar. Det er defensiv politikk fra en samferdselsminister. Bybaner er kostbart og burde få drahjelp fra staten.

I de over 100 høringene vi hadde i Transport — og kommunikasjonskomiteen i vår i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan for de neste 10 årene, var gjennomgangsmelodien fra mange organisasjoner at denne regjeringen sviktet kollektivtrafikken i byer og bynære områder. Til og med regjeringsparten LO tok opp dette som et sentralt tema. Jeg er helt enig med LO, og mener det er nødvendig med en ny regjering og et sterkt Venstre for å få en endring.

Les mer om Borghild Tenden her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**