Nei til gjennomsnittsradar

Venstre Borghild Tenden reagerer kraftig på Vegvesenets dobbelkommunikasjon om de nye gjennomsnittsradarene. – Prinsipielt mener jeg slik overvåking ikke burde vært brukt på norske veier, sier Borghild Tenden, 1. kandidat for Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Når Vegvesenet i tillegg gir uttrykk for at ordningen er godkjent av Datatilsynet, forsterkes motstanden min ytterligere.

Landets første strekninger med automatisk måling av gjennomsnittsfart ble åpnet i dag. Samferdselsministeren har hjemlet tiltaket i veitrafikklovens § 5, men Venstre har hele tiden vært skeptiske til prosjektet.

Overvåkning av lovlydige
– Det nye med dette systemet er at det innebærer overvåkning av fullt lovlydige sjåfører, selv om data slettes dersom sjåfører ikke kjører for fort. Min bekymring er at samfunnet og staten i stadig økende grad kontrollerer borgernes adferd ved bruk av automatisk hjelpemidler. Et mer synlig politi langs veiene er en av flere alternative løsninger, understreker Tenden.

– Målet, i dette tilfellet trafikksikring, helliger alltid middelet. Og det er personvernet som må vike hver eneste gang.

De første strekninger med måling av gjennomsnittsfart ble åpnet i dag.

Kan bli misbrukt
– Vi stoler ikke på at disse opplysningene aldri kommer til å bli misbrukt eller at feil instanser vil få fatt i disse bildene. Erfaring viser at informasjon kommer på avveie, poengterer Tenden.

Da fotobokser ble innført, ble det presisert at kun de som overtrådte fartsgrensen ble tatt bilde av og at informasjonen skulle slettes umiddelbart.
– Nå skal altså alle som kjører langs en bestemt vei tas bilde av. Dette er et eksempel på at ny teknologi før eller senere brukes til andre formål enn den opprinnelige hensikten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**