Sats på grønt næringsliv

Framtidens velferd sikres gjennom framtidens arbeidsplasser. Flere offentlige arbeidsplasser kan ikke skape tilstrekkelig grunnlag for denne velferden. Småbedrifter og gründere må stimuleres sterkere fordi verdier må skapes før de kan fordeles. Dette er nedfelt i Venstres program. Skriver Stortingskandidat Helge Stiksrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Arbeidslivet er i stadig endring. Framtidens arbeidsplasser vil ikke være de samme som i dag. Norge må bruke sin unike posisjon blant annet som energinasjon til å utvikle ny og mer miljøriktige energi. Satsing på bioenergi ligger spesielt godt til rette i landet vårt og ressursgrunnlaget for denne satsingen finner vi først og fremst i distriktsnorge

Helge Stiksrud Riddergården

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

Per O. Lundteigen har helt rett da han i dagsnytt radio, NRK 31. juli uttalte: Den rødgrønne regjeringen har gjort lite for å legge til rette for framtidsrettet miljøbasert næringsliv. Sp-kandidaten er helt på linje med Venstre når han kritiserer regjeringen for manglende satsing på nytt grønt næringsliv. Venstre etterlyste i sitt alternative opplegg for Revidert nasjonalbudsjett 2009 en kurs som satser på framtiden: på forskning, utdanning og stimulanser til mer klima- og miljøvennlig adferd. Venstre savner spesielt tiltak som er målrettet mot den del av norsk næringsliv som sliter, og som vi er helt avhengige av at lykkes i framtiden. Venstre vil i kommende stortingsperiode i tråd med dette, stimulere nyskaping — spesielt innen miljøbaserte næringer.

Kompetanse, forskning og risikovillige enkeltpersoner danner grunnlaget for nyskaping. Nye arbeidsplasser kan ikke vedtas. Nyetablering må stimuleres for å sikre velferden i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**