Akershus Venstre tester sykkelveier

I dag drar Venstres toppkandidater ut for å teste sammenhengende sykkelveier i Akershus. – Vi skal på sykkeltur for å teste hvordan det står til med sykkelveiene i Follo, sier Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre vil satse langsiktig og forpliktende på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett, sier Venstres 1. kandidat i Akershus, Borghild Tenden. Sykkelandelen er lav ca.5 pst., og selv om antallet syklende øker, øker de andre transportmidlene mer, særlig bil. Vårt mål er at andelen av reiser med sykkel skal være tolv prosent innen 2020.

 Akershus Venstres tre øverste kandidater til stortingsvalget møter.

Akershus Venstres tre øverste kandidater til stortingsvalget møter.

– Jeg mener at regjeringens satsing på sykkelveier preges av mye prat og lite handling. Venstre startet arbeidet med å lage en nasjonal sykkelstrategi allerede i 2002, men arbeidet med å forbedre forholdene for de syklende har stoppet opp med den rødgrønne regjeringen. Det er tiltak som savnes nå, ikke utredninger og prat. Den nasjonale sykkelstrategien inneholder flere forslag til tiltak som kan iverksettes for å øke sykkelandelen i Norge.

 Venstre vi ha sammenhengende gang og sykkelveier.

Venstre vi ha sammenhengende gang og sykkelveier.

Venstre har blant annet foreslått å etablere en statlig støtteordning for kommuner og fylkeskommuner, etter modell fra den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk, med formål å stimulere til flere trygge gang- og sykkelveier.

De som møter i dag er de øverste på Venstres liste i Akershus, samt de lokale venstrelederne i Ås og Frogn — på sykkel. Dette er: Borghild Tenden (nestleder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskommite), Abid Q. Raja (2. kandidat), Inge Solli (3. kandidat og varaordfører i Akershus), Inger Johanne Bjørnstad (Leder av Akershus Venstre), Solveig Schytz (Ås), Erik Lundeby (Frogn).

Praktisk informasjon:
Dato: tirsdag 4. august
Tid: kl 13.00 fra
Sted: Korsegården (bensinstasjonen) mot Drøbak.

Pressekontakt:
Borghild Tenden
Tlf: 97 98 06 49
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**