Sps Trygve Slagsvold Vedum opptrer uredelig i saken om å flytte krigsskolen

Senterpartiets toppkandidat, Trygve Slagsvold Vedum tar til orde for å flytte Krigsskolen til Sør-Østerdal i Østlendingen 4. august. Dette er et godt forslag, men Vedum har et stort problem: “Krigsskoleflytteren” Vedum, stemte i juni i fjor for et forslag i stortinget om å opprettholde krigsskolestrukturen som den er i dag, dvs. i henholdsvis Oslo, Bergen og Trondheim for de tre våpengrenene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Er det da troverdig å operere med en annen politikk utenfor Stortinget ett år etter å ha stemt for i Stortinget når det ikke har skjedd endringer i faktagrunnlaget for krigsskolelokalisering? Selvfølgelig ikke. Dette er valgflesk av billigste slag og skaper ikke troverdighet verken for ham eller for politisk virksomhet i sin alminnelighet. Dette er rett og slett uredelig. Sp lovte 6000 utflyttinger fra Oslo i 2005. Sp og denne regjeringen har greid 40, dvs. en uttelling på 2,7 promille, og det fra en flertallsposisjon. Det vil neppe bli stående som noen bragd

Erik Ringnes
Venstres 1. Kandidat i Hedmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**