Senterpartiet lovte å flytte ut 6000 statlige arbeidplasser — klarte 2,7 promille!

Sps førstekandidat til høstens stortingsvalg, Trygve Slagsvold Vedum, viser frekkhetens nådegaver med sine nye politiske løfter i NRKs politiske kvarter, 3.august. Senterpartiet gikk til valg i 2005 på utflytting av minst 6 000 statlige arbeidsplasser. Den rødgrønne regjeringen klarte kun 40 på sine fire år og det med en flertallsregjering. Hvem sa at flertallsregjeringer er handlekraftige?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nå vil de ha en ny sjanse. Senterpartiets distriktspolitiske grep i neste Stortingsperiode skal være å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo og sette et tak på 40 000 statsansatte i hovedstaden.. Statlig arbeidsplass nummer 40 001 kan ikke etableres i Oslo, uansett om det skulle være behov for det? Departementene skal bruke tid og ressurser på å telle ansatte og iverksette tiltak når tallet er nådd? Hvordan skal Sp i praksis gjennomføre et slikt tiltak? Dette er virkelig et ytterliggående forslag som bør gravlegges øyeblikkelig.

Etablering av Brønnøysundregisteret er derimot et godt eksempel på etablering av nye statlige arbeidsplasser i distriktene. Dette skjedde under en sentrumregjering og ikke under et rødgrønt styre. Bondevik 2-regjerigen klarte å flytte ut 900 statlige arbeidsplasser, selv med en mindretallsregjering.

Eksempelet Slagsvold Vedum bruker, er å flytte Krigsskolen til Rena Leir i Østerdalen. Det er et godt forslag som Venstre støtter, men Slagsvold Vedum er ikke troverdig i denne saken. Det er kun ett år siden Senterpartiet og Slagsvold Vedum stemte for å beholde Krigsskolen i Oslo, Trondheim og Bergen. Er Soria Moria så lite verdt for Senterpartiet? Er dette nok et eksempel på hvordan de rødgrønne partiene spriker i alle retninger og ikke tar ansvar for egen politikk? Norge har ikke bruk for en periode til med rødgrønt rot. Nei, dette er billig valgflesk og smaker av stemmesanking i Østerdalen og bidrar til politikerforakt.

Tvangsutflytting av statlige arbeidsplasser ut fra et tenkt tall og ikke ut fra en grundig analyse, hører hjemme i en sosialistisk planøkonomi og er ikke en god måte å skape arbeidsplasser i distriktene på. Senterpartiet og den rødgrønne regjeringen fortjener ikke en ny sjanse til å føre en gammeldags distriktspolitikk.

Erik Ringnes
Hedmark Venstres 1.kandidat ved stortingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**