Østfold Venstre gjennomfører togaksjon mandag 10. august

Venstre vil satse på et kraftig forbedret tog- og kollektivtilbud. For å informere velgerne om dette gjennomfører Østfold Venstre en togaksjon mandag 10. august. På samtlige stasjoner i Østfold vil vi dele ut et informasjonshefte til de reisende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Norge står nå — sammen med alle verdens land — foran vendepunktet i politisk kurs: Vi må omstille oss fra bruk av fossil energi; kull, olje og gass, til lavutslippssamfunnet, basert på fornybare energikilder.

Tog

Foto: E.Pedersen

De land som går i front, vil være best rustet til å møte morgendagen. Ikke bare med bedre miljø, men også med et mer tilpasset næringsliv og en bedre velferd. Norge trenger en grønn økonomi. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. En viktig del av en slik utvikling er et godt utbygd kollektivtilbud til innbyggerne.


For mer informasjon om aksjonen kontakt:

Valgkampleder i Østfold Venstre
Britt Holta, mobil 95 29 66 11

Nestleder i Østfold Venstre
Jan Tore Gjøby, mobil 45 61 43 41

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**