Hvilken skole ønsker vi i Venstre?

Venstre tror kunnskapsrike, positive lærere gir positive, kunnskapsrike barn, sier Lise Vistnes, fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Lise Vistnes er fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre.

Lise Vistnes er fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre.

Venstre mener at kunnskapsrike lærere som bryr seg om elevene er avgjørende viktig for at elevene skal klare kunnskapskravene i dagens samfunn. Vi ønsker derfor å øke lærerutdanningen til 5 år å gi lærere et kompetanseår slik at de kan fylle på faglig og motivasjonsmessig.

Engasjerte, kunnskapsrike lærere med et positivt menneskesyn bør gjennomsyre norsk skole. Lærerne skal håndtere godt motiverte elever og elever som sliter. De skal legge til rette for at alle elever utnytter sitt potensiale og hindre noen fra å havne på skråplanet. Derfor er både kunnskap og menneskesyn svært viktig når lærerne skal bidra til at elevene blir "eit gagns menneske".

Venstre mener det er mye viktigere at lærerne er kunnskapsrike og engasjerte enn å dele ut medaljer til barn i førsteklasse slik Høyre foreslår.

 Venstre vil satse på etterutdanning av lærere.

Venstre vil satse på etterutdanning av lærere.

I Akershus har Venstre bidratt til at elevene i første klasse på videregående skole får hver sin PC når de starter på skolen nå i august. IKT-kunnskaper er et avgjørende kunnskapskrav elevene i Akershus møter etter ferdigstilt skolegang. Det er viktig med pc til elevene, men det er ikke vanskelig å surfe vekk en skoledag hvis læreren ikke har kontroll.

En positiv og sterk lærer som legger rammer, er helt nødvendig for elevenes læringsutbytte av pc. Venstre mener man satser på skolen når vi styrker læreren.

Lise Vistnes
Fylkestingsrepresentant for Venstre i Akershus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**