Spill, Octay Dahl?

Ifølge Høyres André Octay Dahl i ØB 9. juli driver Venstre (og Frp) “spill” framfor å sikre landet en ny regjering. Det er en uryddig form for argumentasjon. Det viktigste for et politisk parti er å bidra til en politikk det mener er best for landet. Ønsket om makt må derfor være ledd i kampen for den beste politikken, sier Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Borghild Tenden topper Akershus Venstres stortingsvalgliste.

Borghild Tenden topper Akershus Venstres stortingsvalgliste.

Politisk spill i negativ forstand er det derfor når man er mer opptatt av makt enn å fortelle hva denne makten skal brukes til. Det er her Høyre dessverre nå ser ut til å forskreve seg. Det er høyst uklart for den som måtte vurdere å stemme Høyre, om man ender med en mørkeblå og intolerant politikk i samarbeid med Frp, eller den tradisjonelle, lyseblå høyrepolitikken som balanseres mot sentrum. Forskjellen er betydelig.

Illustrerende for dette er utspillet fra Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom der de snakker om regjeringssamarbeid samtidig som de parkerer miljøpolitikken, innvandring og kultur, men erklærer enighet om en økonomisk politikk langt til høyre for sine moderpartier. Dette er politisk lek, hinsides realisme og troverdighet like før et valg.

Borgerlige velgere som ønsker et skifte, men ikke Frp-politikk, må sørge for at Venstre blir større. Bare da kan det på nytt bygges et anstendig borgerlig alternativ som alternativ til Ap-dominans. Fløypartier bør ikke sitte i regjering, men bidra til flertall for det som ligger dem nærmest.

Borghild Tenden,
1. kandidat for Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**