Fine ord uten innhold

Den sittende regjering har lagt frem en 7-punkts liste som de kaller et kraftfullt dokument, som forhåpentligvis skal gi dem regjeringsmakt i fire nye år. Arbeiderparti-strategen Kolberg uttaler at mer av det samme er det tryggeste. Han er fornøyd og vil ikke ha noen ny kurs videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: privat

Hva har da regjeringen gjort i de fire årene som har vært, som de skal fortsette å videre med som før:

1. Satsing på klima. De har bevisst latt være å rense gasskraftverkene på Mongstad, Kårstø og Snehvit. Utslippene av CO2 øker og satsingen på fornybar energi har latt vente på seg. De er imot grønne sertifikater som indirekte førte til full stans på Sødra Cell Tofte. Som aktive eiere lar de Statoil utvinne svært forurensende oljesand i Canada.

2. Mer distrikts- og regionalpolitikk. Antall statlige arbeidsplasser har økt kraftig i Oslo, mens Buskerud har 130 færre nå enn for 4 år siden. Venstre i regjering har tidligere vist at vi er villige til å desentralisere statlige arbeidsplasser. Det vil aldri Arbeiderpartiet gå inn for, fordi LO er imot.

3. Mer kunnskap. Satsingen på forskning er blitt nedprioritert i flere budsjett. Forskningsminister Tora Åsland vil ikke tallfeste ønsket satsing på forskning, slik de gjør det med kultur. Hun har derfor gått bort fra at 1% av BNP, som Venstre har programfestet. Nedprioritering av forskning vil føre til lavere innovasjon i samfunnet som igjen fører til færre kunnskapsbaserte arbeidsplasser, mindre innovasjon og verdiskaping i primærnæringene og dette igjen vil påvirke velferden vår.

Punktlisten er mye fine ord, men de kunne stort sett vært hentet fra et hvilket som helst partiprogram. Det er lite konkret og viser ingen ideologi, retning eller politisk visjon.

Hva ville Venstre gjort annerledes? Satsing på miljø og kunnskap er vårt hovedfokus. Fornybar energi, jernbane, forskning og grønn næringsutvikling gjennomsyrer hele vårt program. Dette er fremtidsrettet og helt nødvendig for at Norge skal klare overgangen til en økonomi basert på mindre olje- og gassutvinning.

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**