Konsesjonsvilkårene for Moss lufthavn Rygge

Den forrige regjeringen (H, V og KrF) ga konsesjon etter det søker ba om (grunnlag 21 000 flybevegelser estimert til 750 000 passasjerer i året). Det ble stilt strenge miljøkrav og miljøkonsekvenser av 21 000 flybevegelser var med i vurderingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Fra evakueringen av Bangkok flyplass

Foto: Kåre Pettersen

Den forrige regjering ga konsesjon til Forsvaret med bakgrunn i 21 000 flybevegelser, og estimert 750 000 passasjerer. Dersom passasjerantallet oversteg 750 000 skulle dep varsles og en ny konsesjonsvurdering skulle gjøres med bakgrunn i bl.a. miljøvurderinger.

Luftfartstilsynet anbefaling oversendt 4. juni 2004
Konsesjonen 19. nov 2004
Pressemelding med presisering av miljøvurderingene

Dette betød at grunnlaget for flyplassdriften var 21 000 flybevegelser og det er dette som er rammen for de miljøvurderinger som er gjort av Bondevik II. Det var også det som var grunnlaget for den opprinnelige konsesjonssøknaden men med den tidens kabinfaktor. I ettertid har lavprisselskapene kapret et større del av markedet og kabinfaktoren har økt — derfor økning i estimerte passasjerer men med samme antall flybevegelser som i den opprinnelige søknaden.

Dagens regjering låste denne konsesjonen til 774 000 passasjerer og dermed ble det satt som endelig tak med de begrensinger det ga.
Konsesjonshaver ønsker ny behandling og taket på 774 000 er omtalt (NRK/Østfold)

Etter ny søknad satte dagens regjering et tak på 15 000 flybevegelser hvor argumentet for taket er konkurranseforholdene mot Gardermoen. Dette er en innstramming på 25 % av aktiviteten. Torp har ikke fått slike begrensinger.
Regjeringen la samtidig de samme miljøvurderinger til grunn som den forrige regjering i den opprinnelige konsesjonen (som baserer seg på 21 000 flybevegelser) og klargjorde at den er tilstrekkelig for de nye konsesjonsvilkårene.
Regjeringens pressemelding

Se også artiklene:
Stortinget og Moss lufthavn Rygge
Skittent spill om Moss lufthavn Rygge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**