Vil gi tilbake levelige vilkår til Moss lufthavn Rygge

En ny samarbeidsregjering vil igjen legge 21 000 flybevegelser til grunn for konsesjonsvilkårene og la flyplassen utvikle seg uten dagens restriksjoner på antall flybevegelser. Det lover de tre samarbeidspartiene Venstre, Høyre og KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Oppdatert med medielenker 18. august 2009

Samarbeidskandidatene 2009 Rita Sletner til Venstre

Foto: Sindre W. Mork

De tre partienes førstekandidater var samlet på Moss lufthavn Rygge for å fortelle hvilke driftsvilkår flyplassen vil få dersom samarbeidspartiene igjen får regjeringsmakt.

Samarbeidsregjeringen (2001-2005) med Venstre, Høyre og KrF ga i 2004 konsesjon ut fra det søker ba om – grunnlaget var 21 000 flybevegelser estimert til 750 000 passasjerer i året.

Det ble stilt strenge miljøkrav og miljøkonsekvenser av 21 000 flybevegelser var med i vurderingen.

En ny samarbeidsregjering vil igjen legge 21 000 flybevegelser til grunn og la flyplassen utvikle seg ut fra dette grunnlaget, uten dagens tak på flybevegelser.

Disse tre partiene har støtte for dette synet i eget parti i stortingsgruppene, noe som er vist i saken gjennom behandlig i Stortinget. Det har ikke regjeringspartiene, uavhengig av hva de måtte mene i Østfold. Det er en viktig avklaring.

Les også artiklene:
Konsesjonsvilkårene for Moss lufthavn Rygge
Stortinget og Moss lufthavn Rygge
Skittent spill om Moss lufthavn Rygge

Medieoppslag:
Moss Avis
Sarpsborg Arbeiderblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**