15 punkt for et nyskapende Norge, av Lars Sponheim

I dag lanserte jeg på vegne av Venstre 15 punkt for et mer nyskapende Norge hos bedriften MediaFront i Nydalen. Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi, spesielt etter at olja tar slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Derfor må det gjennom et bredt spekter av tiltak som redusert skjemavelde, bedre og mer målrettet offentlig virkemiddelapparat og skattestimuli legges til rette for at flere finner det formålstjenelig å starte og drive bedrifter. Venstre synes det er ærefullt at noen tør satse å starte en bedrift for seg selv og noen til.

Venstres 15 punkt i kortform
1. Rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende.

2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning ("Business Angles")
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.

4. Reduksjon av trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende.

5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
6. Lettelser/betinget fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.

9. Økte fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.

10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.

13. Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap Klimatek for investering i og utvikling av klimateknologi.

14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.

15. Et mer fleksibelt arbeidsliv

Eivind Brenna er Oppland Venstres kandidat til Stortinget, om du vil at han skal til Stortinget for å snakke din sak Stem Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**