Ahus for hele Romerike

Akershus Venstre mener Ahus bør være Romerikes primærsykehus og ha det overordnede ansvar for øyeblikkelig innleggelse. I dag besøkte Akershus Venstres toppkandidater Nes for å lære mer om problemstillingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Byggingen av Europas mest moderne sykehus har frembrakt helt nye teknologiske og organisatoriske løsninger som frigjør tid og ressurser til dem som trenger det mest; barn, eldre, kronisk syke, kreftrammede og psykiatriske pasienter. Det som omtales som en helt ny standard i norsk helsevesen bør komme hele Romerike til gode.

Borghild Tenden

Borghild Tenden

Det er naturlig at Ahus er Romerikes primærsykehus både geografisk, faglig og organisatorisk. Mange øyeblikkelig hjelp innleggelser vil kreve spesiell kompetanse av sykehuset. Slike valg kan innleggende lege ofte ta og lede pasient til riktig sykehus uten unødig bruk av ressurser. Her også inkluderende ambulansetjenesten. Rus og psykiatri har ofte nær tilknytning til somatiske lidelser. Å dele de akutte somatiske lidelser fra psykiatri og rus vil lett medføre problemer i valg av sykehus da slike situasjoner vanskelig kan skilles.

Med modellen Nes kommune har fått, der Kongsvinger sykehus skal behandle somatiske lidelser og Ahus skal behandle psykiatri og rus vil dette kunne skape en ansvarskonflikt. Kongsvinger sykehus har
mindre kompetanse på hjerte, lunge, slagpasienter, barn, barsel med komplikasjoner, kreft og alvorlige skadde pasienter.

Den midlertidige ordningen med delt ansvar for Nes kommune skulle i utgangspunktet kun vare i byggeperioden, og gå ut i 2010. Hovedstadsprosessen har overkjørt lokaldemokratiet og medført at fritt sykehusvalg kun er individbasert ved planlagt behov. Akershus Venstre mener at det skal være fritt sykehusvalg også på kommunenivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**