Sats på kunnskapsmiljøet i Innlandet

Venstre arbeider for et variert nærings- og arbeidsliv i alle deler av landet. Spesielt er vi småbedriftenes fremste talsmann. En viktig sak for Venstre i neste periode er å styrke teknologi- og kunnskapsmiljøene i Innlandet og slik legge til rette for etablering av nye kunnskapsbedrifter. De rødgrønne har sviktet Innlandet gjennom en tafatt næringspolitikk og gjennom fortsatt sentralisering av arbeidsplasser sier Venstres nestleder Ola Elvestuen og Bjørg S. Lien, leder i Oppland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre har gjennom flere perioder arbeidet systematisk for å styrke teknologimiljøene i Oppland. Vi har vært med å ta initiativ og fått gjennomslag for viktige konkrete saker som etablering av Norsk Senter for Informasjonssikring på Gjøvik og etableringen av et Centre of Expertise innen lettmetallteknologi på Raufoss.

Utviklingen av et sterkt teknologimiljø i Innlandet vil være avgjørende for utviklingen i landsdelen og evnen til å tilby dagens unge de jobbmulighetene og utviklingsmulighetene de ønsker. Småbedrifter som jobber med avansert teknologi i stadig utvikling er helt avhengig av å være en integrert del av et større fagmiljø der man samarbeider om kompetansebygging, innovasjon, løsninger og produkter. I kommende periode vil Venstre sammen med de andre borgerlige partiene sette et sterkt fokus på å videreutvikle teknologimiljøene i Innlandet for å sikre at landsdelen er et naturlig sted å starte nye teknologibedrifter og et naturlig sted å satse innenfor eksisterende teknologibedrifter.

En sentral del av teknologisatsingen er et samlet militært IKT-senter på Jørstadmoen og tilrettelegging av en næringspark som en integrert del av dette kompetansemiljøet. Et slikt senter vil omfatte 700-1000 arbeidsplasser innenfor Forsvaret, og vil på sikt kunne omfatte minst like mange teknologiarbeidsplasser på sivil side. Venstre var med å starte oppbyggingen av et felles IKT-senter på Jørstadmoen i 2004, og vi arbeidet sammen med de andre borgerlige partiene for en videre oppbygging i 2008. Dette er felles borgerlig politikk som vil gi hele Innlandet nye muligheter for vekst og næringsutvikling.

Den rød-grønne regjeringen ønsket ikke en slik samling på Lillehammer. I stedet flyttet de sentral virksomhet fra Jørstadmoen tilbake til Oslo. Dette er ikke uventet — sentralisering og maktkonsentrasjon er velkjent Arbeiderpartipolitikk. Denne politikken er ødeleggende for vekst og utvikling i Innlandet.

Venstre arbeider for en ny borgerlig regjering uten FrP — en regjering som kan utvikle hele Norge til et kunnskapssamfunn og et lavenergisamfunn. Satsing på høyteknologi og innovasjon er motoren i denne utviklingen, og et mangfoldig næringsliv en nødvendig for å få nyskapning og innovasjon. Nettopp derfor fokuserer Venstre på å sikre en mangfoldig og livskraftig underskog av små kunnskaps- og teknologibedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**