Tre strakstiltak i asylpolitikken

Venstre vil hegne om asylinstituttet for de som trenger det. Regjeringen har sittet stille mens mange asylsøkere forsvinner i Norge. Derfor lanserer Østfold Venstre tre strakstiltak for å få bedre kontroll med mottak og utsendelse av asylsøkere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Rita Sletner

Foto: NN

Venstre vil ha ordninger som sikrer at de har reelt behov blir ivaretatt og de som misbruker det blir tatt ut. En stor andel asylsøkere forsvinner i Norge uten at de blir møtt av norske myndigheter.
– Det finnes ikke sikre tall på hvor mange personer som oppholder seg ulovlig i landet, men våre tiltak vil kunne redusere antallet betydelig, sier Rita Sletner, Venstres 1. kandidat i Østfold.

Asylinstituttet er viktig for mennesker som er forfulgte, men altfor mange kommer uten et reelt beskyttelsesbehov eller under falsk identitet. Derfor må vi få bedre oversikt og kontroll.
– Regjeringens svikt skaper frykt blant folk og undergraver retten til asyl, påpeker Sletner, som i noen uker har besøkt politiet og fengsler.

– Tilbakemeldingene er klare. Østfold er et nøkkelfylke for å få kontroll med asylankomster til Norge, sier Rita Sletner og krever at politiet i Østfold og Politiets utlendingsenhet må styrkes for å kunne ivareta de nasjonale utfordringene.

Østfold Venstres tre strakstiltak:
1. Opprette en identifikasjonsenhet i underlagt Politiets utlendingsenhet (PU)
En slagkraftig enhet på 30-35 personer som på heltid identifiserer (i dag er kompetansen spredt og mindre enn 10 personer jobber med dette på heltid). Målet er å identifisere hvem asylsøkeren er.
(Dette ble oversendt regjeringen under årets behandling av revidert nasjonalbudsjett.)
Da kan 48timer-regelen på å returnere asylanter uten krav på opphold, som Venstre innførte da vi satt i regjering, følges bedre opp.

2. Opprette en mobil registreringsenhet under PU
To-tre registreringsbiler som reiser ut og registrerer asylsøkere ved grenseoverganger (grenseoverganger som, Ørje, Rygge, Svinesund). I dag får asylsøkerne utdelt en lapp med adressen til PU i Oslo. Det vil si at det kommer mange mennesker inn over landegrensene som vi ikke en gang har registrert.

3. Opprette en transporttjeneste som frakter utviste fanger til Trandum
Etter et utvisningsvedtak blir man i dag bedt om å ta bussen til Oslo, for så å melde seg for utvisning. Det holder ikke.
Venstre innførte i regjering egen enhet for å ta seg av selve uttransporteringen, lagt til Trandum ved Gardermoen. Men vi kan ikke fortsette å bare sende de med avslag dit på bussen og be dem melde seg for uttransportering selv.

Medieoppslag:
NRK Østfold
Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**