Venstre satser på sykkel

Sykkelen er ikke bare verdens mest miljøvennlige transportmiddel. De største samfunnsgevinstene av økt sykling, får vi på helsebudsjettene. Sykling gir bedre form og utslippsfri transport. Dette forebygger sykdom, skriver Helge Stiksrud, stortingskandidat for Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Stiksrud

Helge Stiksrud
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venstre vil gjøre det lettere å legge om livsstilen og trå til på sykkel. I Venstre har vi innsett at morgendagens trafikkutfordringer ikke kan løses ved kun å bygge bredere veier for bilene. Sykkelen tar liten plass og er godt egnet i byer og tettsteder.

Venstre har en ambisiøs sykkelsatsing i Stortingsvalgprogrammet. Vi vil innføre en belønningsordning for økning av andel sykkelreiser. Venstre vil likebehandle eller favorisere sykkel med bruk av bil i alt statlig regelverk og økonomiske virkemidler. Spesielt i by- og tettstedsplanleggingen må det tilrettelegges slik at mest mulig bilbruk kan erstattes med sykkel og gange. Venstre vil være pådriver for sammenhengende og helhetlig utbygging av sykkelfelt og sykkelveier. Dette er viktig for at flere barn skal kunne sykle til skolen og voksne til og fra arbeid.

Venstres tiltak har som mål at andelen av reiser med sykkel økes til 12 % innen 2020 — fordi du fortjener det.

Helge Stiksrud
Stortingskandidat for Venstre i Buskerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**