Nå må alle markakrefter mobiliseres!

Vi er skuffet over at Arbeiderpartiet bidro til flertall for Holt næringspark i utvalg for Miljø, plan og byggesaker 24. august, sier Venstres Nicolay Corneliussen, og oppfordrer til mobilisering frem mot kommunestyremøtet 7. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Holt skog

Foto: Ivar Ruud Eide

Den 24. august ble reguleringsplan for Holt Park behandlet for 2. gang i utvalg for Miljø, plan og byggesak.

Nicolay Corneliussen fra Frogn Venstre foreslo at planen ikke skulle vedtas på grunn av de store naturverdiene som vil gå tapt. Antallet nye arbeidsplasser man vil oppnå med denne utbyggingen vil ikke slik Venstre ser det oppveie de store ulempene utbyggingen vil ha for miljøet. Forslaget fikk kun støtte fra KrF, SV og SP, og planen ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

-Jeg er svært skuffet over Arbeiderpartiets holdning i denne saken, sier Corneliussen. De har, slik jeg ser det, gitt uklare signaler underveis i behandlingen om hva de ønsker for området. I de snart 20 årene jeg har vært med i Frognpolitikken har Arbeiderpartiet i mange saker vært en viktig støttespiller i miljø- og utbyggingssaker. Arbeiderpartiet sto på miljøets side da kommunestyret nektet å behandle reguleringsplan for tverrforbindelsen på 90-tallet, fordi miljøkonsekvensene ville blir for store. I dag ser vi dessverre en helt annen holdning i Arbeiderpartiet, avslutter han.

Les Nicolay Corneliussens innlegg i møtet her…

Reguleringsplan for Holt park er en av de virkelig store sakene Frogn kommune behandler i inneværende kommunestyreperiode. Dersom planen blir vedtatt, vil Frogn nordmark for alltid være delt i to. Frogn Venstre oppfordrer derfor alle gode miljøkrefter i Frogn til å mobilisere og overbevise politikerne som har stemt for dette om at det ikke er for sent å snu. Saken behandles endelig i kommunestyret den 7. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**