Revolusjon i kollektivtilbudet i Akershus

Det er en målsetning at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke, og at enda flere skal reise kollektivt. Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er i sterk vekst og bilbruken har for første gang på lang tid blitt redusert. Dette er godt for miljøet, og god Venstrepolitikk, sier Inge Solli, 3. kandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Inge Solli er kandidat til stortingsvalget.

Inge Solli er kandidat til stortingsvalget.

Vi har hatt en vekst i fjor på 4,7 prosent og på Romerike var økningen i kollektivtrafikken på hele 6,6 prosent. Oslo og Akershus har en vekst på 14 millioner reisende av landets vekst på 19 millioner. Vi har redusert prisen på ungdomskortet til 390 kroner og vi har hatt en vekst i bruken av ungdomskortet på 24 prosent.

Samordnet kollektivtilbud i Oslo og Akershus
Etableringen av kollektivselskapet Ruter AS ble gjort for å skape et bedre og samordnet kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Videre er målsetningen at kollektivtilbudet skal være konkurransedyktig i forhold til bruk av bil slik at vi får flere reiser med kollektivtrafikken.

Enklere takst- og sonesystem

Innføring av et enklere takst- og sonesystem er neste skritt på veien for å få flere reisende, et tiltak som også er med på å redusere klimautslippene. Fylkestinget har vedtatt å redusere antall takstsoner fra 88 til 3 i løpet av 2010. Det nye takst- og sonesystemet vil bli en revolusjon for de kollektivreisende i fylket.

Les hele innlegget på liberal.no

Se Akershus Venstres film – “Bedre kollektivtilbud”

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**