Hvilken nabo vil du ha?

Jeg har hatt gleden av å besøke to fengsler i Østfold denne uken. Der møtte jeg inspirerte og dedikerte ansatte med visjoner om innhold under straffegjennomføringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Trygghet er en del av velferden derfor er det avgjørende at vi har nok synlig politi og selvfølgelig kort responstid når folk trenger politiets hjelp.

Men vel så viktig er et klokt innhold på straffegjonomføring. Folk blir ikke bare borte etter soning, realitetene er de skal bli noens nabo. Så spørsmålet er hvilken nabo vil du ha?

Rita Sletner

Foto: Frode Fjeldstad

Den vanskeligste tiden for en som har sittet inne er tiden rett etter løslatelse.
Alle bor vi i en kommune og kommunen har en nøkkelrolle i forhold til oppfølging, bolig, arbeid og rehabilitering. Alt dette må være på plass når den som har sonet kommer ut, hvis ikke gir vi de ikke en sjanse til å bli en god nabo.

Stiller vi ikke opp som samfunn , får vi mer kriminalitet og mindre trygghet!

Denne kan du kommentere på:
Ritas dialogside på liberal.no
Ritas blogg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**