Debattmøte om Mjøsa

– Ringsaker Venstre og Hedmark Venstre inviterer til debattmøte om “ny forvaltning av Mjøsa” på Spritbua i Moelv MANDAG 31. AUGUST kl. 1900

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Oppmerksomhet om forurensningen og vannforholdene i Mjøsa må fortsette til vannet er så rent at det igjen er trygt å spise fisken fra Norges største innsjø. Dette er spesielt aktuelt nå når fylkeskommunene tar over vannforvaltningen i Mjøsa fra 01.01.2010.

Hedmark Venstre vil dele ut Mjøsmanifestet under møtet, utarbeidet i samarbeid med Oppland Venstre.

Øyvind Hartvedt (A) og Frøydis Sund (SV) debatterer situasjonen i Mjøsa med bl.a. Erik Ringnes og Kine Kyllingstad (Venstres to første kandidater til stortingsvalget).

Vassdragsforbundet, strandeierforeningen, interesseorganisasjoner og representanter fra fylkesmannen og fylkeskommunen deltar og orienterer.

Vi oppfordrer alle interesserte i Mjøsregionen til å delta og motta Mjøsmanifestet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**