Er Giske lunken til toppidrettssatsing på Lillehammer?

Det er svært viktig for norsk toppidrett at det satses på Lillehammer. Det var tragisk at Giske somlet bort muligheten for at det første OL for ungdom ble lagt til Lillehammer. Har statsråd Trond Giskes en lunken holdning til Lillehammer spør Brenna. Han frykter at Trondheim og Oslo vil bli prioritert fra statsrådens side i framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Det kan ikke være bare Lillehammer kommune som skal sørge for at skinasjonen Norge henger med på anleggsfronten, sier Venstres fylkestingsrepresentant Eivind Brenna. På bordet til fylkesutvalget ligger nå kommunedelplan for Olympiaparken på Lillehammer. En plan som legger strategier for framtid bruk og finansiering av OL-anlegg, og hvor toppidretten må ha en sentral plass.

– Etterbruksfondet er trolig oppbrukt innen 2014. I dag tilføres Olympiaparken ca 10 millioner kr årlig, sier Brenna. Hva skjer når fondet er tomt? Han er bekymret for toppidrettsmiljøet som har etablert seg i Lillehammer og for hva som vil skje med anleggene i framtid.

– I Lillehammer er utsiktene framover gode for snøsikker drift av anleggene, sett i forhold til Oslo og Trondheim. Derfor er det svært viktig for norsk toppidrett at det satses på Lillehammer. Det var tragisk at Giske somlet bort muligheten for at det første OL for ungdom ble lagt til Lillehammer. Han etterlyser kulturministerens engasjement og initiativ i saken.
Har statsråd Trond Giskes en lunken holdning til Lillehammer spør Brenna. Han frykter at Trondheim og Oslo vil bli prioritert fra statsrådens side i framtida.

– Hvis vi går ut fra at det er en nasjonal oppgave å ha anlegg som fører til gode resultater i skiidretten, så savner vi at man tar et ansvar på drift og vedlikehold av anleggene. Det mangler både en nasjonal og regional strategi for framtidig toppidrettssatsing, fortsetter Brenna. Han mener det burde vært en opplagt oppgave å bygge opp en skitunnel i Norge slik svensken har gjort i Torsby. Han savner også et nytt rulleskianlegg, samt snowboard- og skicrossanlegg.

– I tillegg til staten må også Oppland fylkeskommune ta fatt på et toppidrettsarbeid, oppfordrer Brenna, foran høstens første møte i Fylkesutvalget tirsdag.

Eivind Brenna

Foto: Bjørg

Brenna fremmet sllik forslag til vedtak :

OL-anleggene har en stor verdi både lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. På grunn av de store investeringene som ble gjort i forbindelse til OL, må det også være en nasjonal oppgave å videreføre og utvikle driften av OL-anleggene i framtida.Fylkesutvalget mener at både staten og fylkeskommunen må involveres i spørsmålet om finansiering av OL-parken etter 2014. I tillegg er det nødvendig at de nasjonale idrettsorganisasjonene engasjeres i dette arbeidet.
OL-parken og anleggene har en funksjon på mange nivåer, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fagutvalget for kultur og næring mener derfor at det bør utredes en modell hvor eierskapet fordeles på kommune, fylkeskommune og stat med 1/3 på hver, slik som det er vanlig for en lang rekke OL-anlegg i andre land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**