Er barn mindre kompliserte enn eldre?

Bjarne Håkon Hanssen mener det ikke er mulig med private sykehjem, selv om Ap i regjering har akseptert at det er greit med private barnehager. Hansens argument er at en barnehageplass er langt mindre komplisert å levere enn en sykehjemsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Jeg lurer på hva alle ansatte i barnehager synes om påstanden. Jeg lurer også på hva alle ansatte på, pårørende til og brukere av private sykehjemstjenester synes om påstanden. Jeg lurer også på om det finnes undersøkelser som sier at private tjenester er dårligere.

Rundt omkring i Norge er det en rekke privateide barnehager og sykehjem. Noen eies av private firmaer andre av ideelle organisasjoner. Det er de lokale folkevalgte som har bestemt hvem som skal utføre den offentlige velferdsoppgaven.

Gjennom Venstres velferdsreform ønsker vi å øke de offentlige kronene kommunene skal få råderett over, fra dagens 40 prosent til 55-60 prosent. Venstre ønsker at kommunes og dens folkevalgte skal få bestemme mer av velferdstjenestene.

I år har du muligheten til å si fra at du også ønsker større lokal handlefrihet. Du kan være med på bestemme innholdet og kvaliteten på velferdstjenesten i din kommune. Er ikke det viktigere enn hvem som utfører tjenesten?

Rita Sletner
1. kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**