Storberget presenterer Venstres asyltiltak

Storberget varsler i dag at han vil stramme inn grensekontrollen og at han sammen med arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) i ettermiddag vil presentere nye tiltak som skal sikre raskere registrering og forsøke å hindre at asylsøkere kvitter seg med identitetspapirer når de ankommer Norge. Tiltakene er identiske med de Venstre presenterte for et par uker siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

– Politisk tyveri fra justisministeren, sier Rita Sletner. Det er veldig bra at regjeringen innser at Østfold er et nøkkelfylke med hensyn til grensekontroll, sier Sletner og fortsetter:
– Jeg er også glad for at Storberget følger opp forslagene til Venstre, men det er noe uredelig å presentere disse i en pressekonferanse som nye tiltak, sier en forundret Sletner.
Sletner har hatt tett kontakt med politiet og fengslene i Østfold, og det er dette som er bakgrunnen for Venstres forslag.

På folkemøtet på Valg09 på TV2, onsdag 2. september, støttet justisminister Storberget Venstres justispolitikk som vist fram av Venstres 1. kandidat og justispolitiske talsperson, Rita Sletner allerede 19. august.

Venstres tre strakstiltak:
1. Opprette en identifikasjonsenhet i underlagt Politiets utlendingsenhet (PU)
En slagkraftig enhet på 30-35 personer som på heltid identifiserer (i dag er kompetansen spredt og mindre enn 10 personer jobber med dette på heltid). Målet er å identifisere hvem asylsøkeren er.
Da kan 48timer-regelen på å returnere asylanter uten krav på opphold, som Venstre innførte da vi satt i regjering, følges bedre opp.

2. Opprette en mobil registreringsenhet under PU
To-tre registreringsbiler som reiser ut og registrerer asylsøkere ved grenseoverganger (grenseoverganger som, Ørje, Rygge, Svinesund). I dag får asylsøkerne utdelt en lapp med adressen til PU i Oslo. Det vil si at det kommer mange mennesker inn over landegrensene som vi ikke en gang har registrert.

3. Opprette en transporttjeneste som frakter utviste fanger til Trandum
Etter et utvisningsvedtak blir man i dag bedt om å ta bussen til Oslo, for så å melde seg for utvisning. Det holder ikke.
Venstre innførte i regjering egen enhet for å ta seg av selve uttransporteringen, lagt til Trandum ved Gardermoen. Men vi kan ikke fortsette å bare sende de med avslag dit på bussen og be dem melde seg for uttransportering selv.

Da Venstre forslo om en egen identifikasjonsenhet (punkt 1) i årets behandling av revidert nasjonalbudsjett, sendte Stortinget saken over til regjeringen.

– Dette har Storberget hatt fire år på å gjøre noe med, men nå henger han seg på. Storberget peker på Venstre. Velgerne kan ikke få noe sterkere signal om hvem som har løsningene, sier Rita Sletner.

Les originalsaken på våre nettsider.
Se NRK Østfold – 19. august.
Se Moss Avis – 21. august

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**