Deltagelse for alle

Et liberalt samfunn fordrer lik deltagelse for alle, uavhengig av helse og førhet. Dessverre finnes i dag mange barrierer som stenger folk ute. Barrierene er av ulik karakter, fra høye fortauskanter til arbeidsgiveres redsel for å ansette mennesker med funksjonshemming.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: privat

De fysiske barrierene er de letteste å overskride. Venstre ønsker universell utforming av alle eksisterende offentlige bygg før 2020 og for eksisterende transport fra 2025. Dette krever målbevisste opptrappingsplaner i fylker og kommuner. Vi ønsker at krav om universell utforming skal inn i offentlige anbudsprosesser, og at 20% av alle nybygde leiligheter skal være universelt utformede. For å hjelpe næringslivet, ønsker Venstre skatteavskrivning for tiltak som bidrar til universell utforming.

Tiltak for lettere innpass i næringslivet krever en holdningsendring hos arbeidsgivere. Stat, fylke og kommune må sette seg mål om rekruttering av funksjonshemmede. Flere tiltaksplasser må opprettes og vurderes mot tiltak som redusert arbeidsgiveravgift, lønnstilskudd og hospiteringsordninger.

Venstre har fokus på like rettigheter og like plikter for alle. Det snakkes mye om mennesker som ikke gjør sin plikt i å bidra til samfunnet. Bla nt de funksjonshemmede er det mange som ønsker å gjøre sin plikt, bidra til samfunnet, men som møter lukkede dører. Vi har et felles ansvar om å åpne dørene.

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**