Togaksjon i Hedmark 7. september

Hedmark Venstre deler ut løpesedler til passasjerene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


10 lokallag i Hedmark Venstre vil om morgenen 7 september gjennomføre en aksjon på en rekke jernbanestasjoner i Hedmark fra Os i nord til Kongsvinger i sør. Dette opplyser Hedmark Venstres nestleder, Sjur Skjævesland.

Aksjonen vil bestå i at vi deler ut flygeblad til passasjerene der vi redegjør for Venstres ambisiøse satsing på kollektivtrafikk, og med særlig fokus på jernbanen.

Målet er en dobling av person- og godstransport på jernbanen innen 2020.

Av de viktigste punktene som berører Hedmark kan nevnes:

– reisetid på maks 80 minutter på tog Oslo-Lillehammer innen 2020
– økt satsing på Rørsbanen med elektrifisering, flere kryssingsspor og bygging av godsterminaler for videre håndtering av gods
– bedre parkeringsmuligheter (Park & Ride) ved knutepunkt for off. kommunikasjon
– privat drift av passasjertrafikke på fler strekninger, jf. erfaringene fra Gjøvikbanen
– oppgradering av linjen til Kongsvinger og videre mot Stockholm som start på høyhastighetsbane

En radikal utbygging av kollektivtransporten er helt nødvendig både av hensyn til nærmiljøet og de store klimautfordringene, sier Hedmark Venstres nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**