Venstrepatruljen i Hedmark rul(l)er

– venstretilhengeren er et rullende entreprenørskap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hedmark Venstres valgkamp er i godt gjenge, og mange har nok sett en venstretilhenger foran seg på veiene rundt i fylket. Tilhengeren er det nærmeste vi kommer et valgkampkontor, og er et nyttig redskap for toppkandidatene når de skal rundt på stand og aksjoner i et grisgrendt fylke med altfor dårlig kollektivtilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**