Stopp Helse Innlandet

– Jeg vil kjempe for sykehusene i Oppland, sier Venstres toppkandidat Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter at sykehusene i Oppland ble lagt under Helse Innlandet har det blitt mange færre sykehussenger i Oppland. Antall ansatte ved sykehusene i Oppland reduseres raskere enn i Hedmark.

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

– Og ikke nok med det. Oppland får 45% av pengene og Hedmark får 55%. Til tross for at vi er omtrentlig like mange innbyggere, sier Brenna.

Oppland Venstre vil:
– Avvikle Sykehsuet Innlandet og legge sykehusene i Oppland under et eget helseforteak for Oppland
– Styrke de kommunale helsestasjonene
– Bygge flere sykehjemsplasser
– Styrke PP-tjenesten og barnevernet i kommunene
– Ha flere behandlingsplasser og bedre ettervern for rusavhengige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**