Vil ha ny miljøindustri på Raufoss

1 av 5 ansatte i Raufoss industripark er permittert. Rett over veien ligger bedriften Helwin, som importerer vindmøller. De opplever salgsøkning og stadig større interesse for alternativ, fornybar energi i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Dette er en trend i hele Europa. Vindmølleindustri er Danmarks nest største eksportnæring, sier Venstres toppkandidat Eivind Brenna.

Eivind Brenna

Foto: Ole Morten Melgård

Han peker på at noe av produksjonskapasiteten i bilindustrien i både Tyskland og Spania er flyttet over til deleproduksjon for vindmøller. Også USA er på vei etter.
– I Norge og på Raufoss er det imidlertid helt vindstille, sier Brenna og andrekandidat Ketil Kjenseth.

Se oppslag i Oppland Arbeiderblad her

De to venstrepolitikerne gir den rødgrønne regjeringen mye av skylden for at Raufoss-industrien må permittere og ikke får hjelp til omstilling og nye markeder.
De ramser opp mangelen på grønne sertifikater i Norge, hvilkeskjær i forskningen, innstramming i skatteFUNN-ordningen og rigide permisjonsregler som bremseklosser for omstilling.

– Regjeringen sier de ikke kan gripe inn for å få fart på bilsalget for å redde arbeidsplasser på Raufoss. Det mener heller ikke vi. Men det hadde vært mulig å gi omstillingsmidler direkte til Raufoss-miljøet uten at Vestre Toten kommune må gå en langdryg søknadsprosess, sier Ketil Kjenseth. Han mener en altfor stor og rigid stat er en like stor trussel mot Raufoss som fall i bilsalget.
– Vi har tillitt til at Raufoss-miljøet hadde administrert omstillingsmidler til eget og samfunnets beste, sier Kjenseth og tror de er godt kjent med potensialet og mulighetene som ligger i den voksende vindmølleindustrien.
– Det er Norge som taper på at Raufoss-ansatte blir plassert i sofaen i stedet for på skolebenken, sier Brenna og viser til NAVs rigide regelverk som gjør at de som har tatt deltidsutdanning ved siden av jobb har måttet slutte også på skolen når de har blitt permittert.

– Regjeringen har ikke greid å få til en avtale med Sverige om grønne sertifikater. Det sinker utviklingen av et innenlands marked for nye energiløsninger basert på ny miljøteknologi, sier Brenna. Dermed fortsetter fossil- og kraftbransjen å vinne, mens den nye miljøindustrien taper. Brenna kritiserer også regjeringen for ikke å gjøre noe med Enova. — Det er bra med støtte til nye vedovner og pellets, men vi må også støtte opp om den industrielle miljøteknologien, sier Brenna.

Venstre vil derfor opprette et nytt fond, Klimatek, et halvstatlig investeringsselskap for støtte til nettopp ny klimateknologi.
– Vi satte av 500 mill kr til et slik investeringsselskap i vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett og foreslo det for Regjeringen i arbeidet med finanskrisetiltakene. På vegne av Raufossindustrien beklager vil veldig at de ikke har kommet oss i møte på dette, sier Brenna og Kjenseth

Venstres 10 punkter for omstilling og utvikling på Raufoss:
Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap Klimatek for investering i og utvikling av klimateknologi
Statlig omstillingsfond for Raufoss, administrert av Raufoss AS, Oppland fylkeskommune, Vestre Toten kommune og NAV i samarbeid
Ingen grenser for utdanning under permisjon. Bedriftene kan velge å få permisjonsstøtten for å beholde ansatte i produksjon og utdanning
Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse
Nytt mandat til Enova for å sikre støtte til flere former for fornybar energi — ikke bare vedovner og pellets
3% av BNP til forskning og utvikling
Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser
Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN og øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser
Innføring av en KapitalFUNN-ordning ("Business Angles")
Ny og enklere aksjelov for små bedrifter, for å stimulere til flere nye bedrifter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**