Venstre ønsker en offensiv kollektivpolitikk

Det skal etableres et samarbeidsorgan for kollektivtrafikken i Frogn, med representanter for berørte grupper, Ruter og politikere. Venstre har sendt et innspill til rådmannen med spørsmål som ønskes tatt opp i første møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Passasjerer går av og på bussen på Drøbak torg

Passasjerer går av og på bussen på Drøbak torg
Foto: Ivar Ruud Eide

Høyre etterlyste i Formannskapet sist fortgang i dette arbeidet, med vekt på tomme busser i sentrum. Venstres Erik Lundeby er enige i at arbeidet må komme i gang, men vil legge hovedvekten på å gi et best mulig tilbud, både til pendlere og til bussreisende innen kommunen.

-Vi ønsker et attraktivt alternativ til bil, både til Oslo og innen kommunen, sier Lundeby.

Hovedpunkter i Venstres innspill er:
•Fra der du bor til der du jobber – et attraktivt pendlertilbud
•Lokalbusstilbud innenfor bygrensen
•Busstilbud til hele kommunen
•Kollektivtransport på fjorden

Les Venstres innspill her…
Les om innspilllet på Badebyen.no her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**