Er du opptatt av køen på RV 22?

Hvilke utbyggingsplaner finnes, og hva er status for disse? Når kan Statens Vegvesen starte utbygging av RV. 22 til 4 felt fra Lillestrøm til Fetsund, forutsatt at nødvendige bevilgninger er på plass? Inge Solli, Venstres 3. kandidat, deltar i paneldebatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


 Inge Solli (V) er varaordfører i Akershus og 3. kandidat til høstens stortingsvalg.

Inge Solli (V) er varaordfører i Akershus og 3. kandidat til høstens stortingsvalg.

Hvem må en bestilling komme fra, før Statens Vegvesen kan starte et utredningsarbeid som belyser hvilke realistiske alternativer som finnes for en ny Glomma-kryssing for RV 22, og konsekvensene av disse i tid og penger?

Stortingskandidatene
Bård Vegar Solhjell eller Erlend Helle Sosialistisk Venstreparti
Sverre Myrli – Arbeiderpartiet
Dagfinn Sundsbø – Senterpartiet
Ingunn E. Ulfsten – Kristelig Folkeparti
Inge Solli – Venstre
Hans Frode Asmyhr – Fremskrittspartiet
Andre Oktay Dahl – Høyre

Vil deretter svare på spørsmålene:

Hva vil du gjøre for at et utredningsarbeid blir bestilt snarest ?

HVA VIL DU GJØRE FOR AT DITT PARI HAR NY GLOMMAKRYSSING PÅ PRIORITERT PLASS I NESTE NTP (Nasjonal Transport Plan)?

Anledning til Spørsmål fra salen til Stortingskandidatene.

Valgappell fra hver av Stortingskandidatene

Les mer om hva Akershus Venstre mener om kollektivsatsing her

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**