Venstres miljøkrav

Venstre vil jobbe for en offensiv miljøpolitikk i Stortinget eller i regjering etter valget. De rødgrønne har ikke gjort nok for å få Norge på rett kurs i klima- og miljøarbeidet. Derfor stiller Venstre ti miljøkrav til en hver regjering etter valget, enten Venstre sitter i den eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Folkeaksjonen mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen - Miljødagsmarkering i Bodø

Foto: Terje Cruickshank

Øverst står nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Dette er Venstres ultimatum. Venstre vil ikke delta i en regjering som åpner for petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Vi kommer heller ikke til inngå budsjettsamarbeid med en regjering som åpner for slik virksomhet.

Det skal ikke bygges ut ny stor vannkraft. I tillegg er det behov for ytterligere vern av flere vassdrag med store verneverdier. I stedet må Norge være i front når det gjelder å satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for klimaet og miljøet.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Vi kan ikke fortsette med å flagge ut viktige miljø- og klimaprosjekter til utlandet fordi regjeringen ikke stiller opp. Gjennom klimaforliket fikk Venstre sammen med H og KrF presset regjeringspartiene inn på riktig spor. Vi forhandlet frem mer ambisiøse og forpliktende mål og flere klimavennlige tiltak enn det regjeringen opprinnelig forslo. Venstre har vist at vi kan få på plass en mer ambisiøs og forpliktende miljøpolitikk sammen med H og KrF enn det SV har klart med Ap og Sp.

Venstre vil satse 30 milliarder kroner mer enn det som ligger inne i regjeringens nasjonale transportplan (NTP) på et moderne og punktlig togtilbud. De statlige bevilgningene til den lokale kollektivtrafikken må få 1 milliard mer årlig i forhold til NTP.

Arbeid

Foto: Roar Sollied 06

Det skal opprettes et halvstatlig selskap som skal gå inn med risikokapital i klimaløsninger og klimabedrifter. Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering skal dobles fra 20 til 40 milliarder kroner. Det skal gis mer i støtte til bedrifter og husholdninger som vil redusere eller legge om energibruken i miljøvennlig retning.

Skattene til bedriftene skal reduseres generelt, men økes på utslipp av CO2 og annen milljøskadelig adferd. Venstre vil slette salg av klimakvotene i Europa. Det vil være et effektivt klimatiltak som kan iverksettes over natten.

Venstre vil ha et nytt og forsterket klimaforlik i forkant av klimamøtet i København. Venstre har nye ambisiøse mål og tiltak, blant annet klimakravene som de rødgrønne sa nei til under forrige runde med klimaforhandlinger.

Ved å arbeide med å løse klimakrisen satser vi på fellesskapet fordi det legger grunnlaget for framtidens grønne arbeidsplasser. Derfor satser vi også på forsking og kunnskap om grønn teknologi. Dette er et verdivalg. Velg derfor Venstre.

Last ned de ti miljøkravene (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**