Venstres politikk er framtida

Venstre er et moderne miljøparti, et parti som støtter utviklingen av næringslivet, som vil reformere og modernisere offentlig sektor. Venstre er mot et overvåkningssamfunn og EUs datalagringsdirektiv. Venstre satser på forskning og kvalitet i skolen, vi støtter private løsninger og initiativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Logo, Venstre

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venstres syn på klima, kunnskap og verdiskaping henger nøye sammen. Dette er gjennomgripende i Venstres program. Det er ingen som ser denne sammenhengen så klart som Venstre. Derfor ligger Venstre i toppen på alle vurderinger av partiprogrammene ulike organisasjoner har gjennomført på disse områdene.

Som eksempel har Verdens naturfond vurdert viktige miljøspørsmål, Næringslivets hovedorganisasjon har vurdert effekten for næringslivet og Abelia (kunnskaps- og teknologibedriftene) har vurdert hvor kunnskapsvennlige partiprogrammene er.

For et lite land i en global økonomi er satsing på skole, utdanning og forsking avgjørende. Derfor er dette Venstres førsteprioritet i de offentlige budsjettene. Kunnskap er basisen for det nye grønne næringslivet vi er avhengig av for å unngå de ødeleggende effektene av klimakrisen.

Venstre vil at Norge i neste stortingsperiode skal ta de avgjørende stegene fra å være en fossilnasjon til å bli et samfunn basert på fornybar energi. Vi vil at Norge skal være i tet med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle samfunnsområder som har konsekvens for klimaet.

Venstre vil også øke satsingen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og skole. Venstre vil også støtte tiltak for produkt- og næringsutvikling på kulturområdet for å skape bedre grunnlag for et kulturbasert næringsliv.

Rita Sletner

Foto: Audun Halaas

Det er denne sammenhengen – mellom behovet for å forske og utvikle høy kunnskap om framtidas teknologi – som kan skape nye arbeidsplasser i et lavutslippssamfunn – som skal erstatte dagens fossilsamfunn – som gjør at Venstre er det beste politiske alternativet.

Rita Sletner er den beste kandidaten Østfold har for å kunne realisere denne politikken.

For Venstre er dette et verdivalg – et valg for fellesskapet.
Derfor bør du velge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**