Ber om støtte til Jørstadmoen

Oppland Venstre oppfordrer de andre politiske partiene i fylket om å slå ring om Forsvarets virksomhet på Jørstadmoen. 1.kandidat Eivind Brenna og fylkeleder Bjørg S. Lien er nå svært bekymret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Dersom det har skjedd ureglementerte forhold i Forsvarets Sikkerhetstjeneste skal det selvsagt ryddes opp i dette, sier fylkesleder Bjørg S. Lien fra Lillehammer og 1. kandidat Eivind Brenna som besøkte Jørstadmoen onsdag ettermiddag. Men tjenesten og de 33 arbeidsplassene må fortsatt bli værende på Jørstadmoen, oppfordrer de to.

De er bekymret for at Forsvarsdepartementet nå skaper usikkerhet og ny uro om Jørstadmoen.
– Det var meget spesielt at Forsvarsministeren i sommer anmeldte den delen av Forsvarets Sikkerhetstjeneste som holder til på Jørstadmoen for brudd på straffeloven etter den såkalte hacker-paragrafen, sier Brenna og Lien.

Kripos etterforsker nå denne saken og en avventer resultatet av dette arbeidet.

– Men parallelt med etterforskningen som foretas av Kripos, har Forsvarsdepartementet selv valgt å gå inn med et eget tilsyn av Forsvarets Sikkerhetstjenestens avdeling på Jørstadmoen. Dette tilsynsansvaret er det Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som egentlig er tillagt og det er helt uvanlig at departementet selv foretar et slikt tilsyn, sier Brenna og Lien. De stiller et stort spørsmål ved Forsvarsdepartementets fremgangsmåte i saken.

– Det skapes nå på nytt en usikkerhet om det foregår en omkamp om Stortingets beslutning om at Forsvarets Sikkerhetstjeneste skal være lokalisert på Jørstadmon, sier Brenna og Lien og vil nå ha de andre toppkandidatene og fylkespartiene med på å stille seg bak Jørstadmoen.

For kommentarer:
– Bjørg S Lien på 90 60 15 61
– Eivind Brenna på 95 22 56 96

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**