Hvordan den ene bukken Bruse ble Venstre-mann

5. oktober hadde Venstre fått over 1700 nye medlemmer siden valgdagen. Dette er historien om en av dem – fra Råde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Turvei over myren

Foto: Tore Rykkel

Jeg er den Mellomste Bukken Bruse, og i det politiske landskapet er jeg mistemann på den minste seteren. Men bare vent til neste valg, da har jeg spist meg stor på frihet og likhet. Finner dere meg og får lukten og sansen for miljøvennlig dyrket blåklokke og frihetsansvarlige prestekrager så skal dere ikke se bort ifra at det kan bli en solid dose brorskap ved neste bro.

Kanskje vi ved neste bro skal bygge en felles bro inn på fremtidens beitemarker? Trygt bygget over og forbi, stygge troll som egoisme, undertrykkelse, miljøødeleggelser, formueskatt og intoleranse, skriver Christian Holstad Lilleng fra Råde.

Les hele historien på nettsidene til Råde Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**