Flere lærere til de som trenger det mest

I motsetning til regjeringen prioritere Venstre det viktigste i skolen først; flere og bedre lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolegard

Foto: ?

I den nye regjeringserklæringen står det "Regjeringen vil legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole".

Dette er uttalt av regjeringspartier som et mål om å lovfeste et maksimalt antall elever per lærer per undervisingstime. Det vil jeg advare sterkt mot, selv om jeg er enig i ønsket om flere lærere på den enkelte skole.

Er ikke dette det samme da? Nei, det er stor forskjell og jeg skal illustrere det med et eksempel. Da det ble innført makspris i barnehagen, forsvant plutselig muligheten til å differensiere prisene etter inntekt, slik mange kommuner gjorde før. Det betydde at de som hadde lav inntekt måtte betale mer for plassen mens de med god råd slapp unna med mindre. De tingene henger sammen med tanke på totalkostnadene i barnehagen. Alt annet enn sosialt utjevnende altså.

Dersom det innføres et pålegg om maksantall for elever per lærer i en time, vil skolene plutselig miste muligheten til å differensiere lærerresursen etter elevenes behov. Da kan ikke lenger skolene ha flere elever per lærer i en time hvor nivået på elevene gjør at det passer. Men verre er at det da heller ikke blir mulig å ha færre elever per lærer i en time hvor det er elever som trenger spesiell oppfølging. De to tingene henger sammen med tanke på totalkostnadene i skolen.

På samme måte vil det ikke i en kommune bli mulig å flytte lærere fra en skole hvor elevene er resurssterke, til en skole hvor det åpenbart er behov for flere lærere som følge av behovet til elevene. Det vil ikke være mulig å styrke læringsmiljøet ekstra for de som trenger det mest fordi totalpotten, som i dag, alltid vil settes etter en norm for gjennomsnittet.

Det vil fortsatt ikke bli mulig med både pose og sekk. Regjeringen prioriterte i forrige periode skolefrukt foran flere lærere. Når de nå også skal prioritere gratis SFO-time betyr det at vi igjen kan risikere at det går ut over lærertettheten. Det er derfor greit å øke antall lærer i skolen, men ikke sentralstyre hvordan skolen selv skal løse bruken av sine totale resurser.

Politikk er å prioritere og Venstre har konsekvent prioritert kunnskap først, gjennom flere og bedre lærere i skolen. Den prioriteringen skal vi fortsette med.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**