Formidabel medlemsøkning i Østfold

Etter valget har Venstre fått en utrolig medlemsøkning på få uker. Denne økningen har også skjedd i Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre hadde rundt 7200 medlemmer før valget, og har fått rundt 1800 medlemmer. I Østfold er tallene forholdsmessig tilsvarende og vi har økt med et tosifret antall medlemmer – en økning på 25 prosent i forhold til betalende medlemmer før valgdagen.

Sindre W. Mork

Foto: Christoffer Biong

– Østfold Venstre er meget glade for en slik økning i medlemsmassen og det gir oss en inspirasjon i forhold til lokalvalget i 2011, sier fylkesleder Sindre W. Mork.

Samtidig mener han det vil være en utfordring.

– Ikke alle lokallag fungerer like godt. Skal vi utvikle partiet lokalt må vi lykkes med å ta vare på de nye men samtidig skape inspirasjon blant alle medlemmer, sier Mork. For et lite parti er det en utfordring som fylkeslaget må prioritere å jobbe sammen med lokallagene om.

– Fylkeslaget holder på å utarbeide en aktivitetsplan som gjør at alle medlemmer kan bidra på sin måte i det politiske og organisatoriske arbeidet framover. Det er mye som skal på plass i forhold til skolering, samt programarbeid og nominasjon neste år, sier fylkesleder Mork.

– Og så skal Østfold være vert for Venstres landsmøte i april 2010. Vi håper det gir inspirasjon og skaper interesse som hjelper oss med å bygge et bedre lag, sier Mork.

Noen eksempler: (oppdater 26. okt)
Oversikten viser prosentvis økning i antall medlemmer i forhold til betalende medlemmer før valgdagen:

Halden Venstre – 26 % økning

Moss Venstre – 58 % økning
Råde Venstre – 50 % økning

Sarpsborg Venstre – 40 % økning
Fredrikstad Venstre – 35 % økning

Hobøl Venstre – 17 % økning
Askim Venstre – 14 % økning
Eidsberg Venstre – 21 % økning

Hele Østfold – 25 % økning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**