Sanna følger opp likestillingsarbeidet

I fylkestinget i dag fremmet Sanna Sarromaa et grunngitt spørsmål til fylkesordføreren om status for arbeidet om å foreta en likestillingsvurdering av Opplandssamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL FYLKESORDFØREREN
Fylkestinget 20.-22.10.09

På fylkestinget i desember 2008 på Lillehammer vedtok fylkestinget at det tas initiativ til en ekstern likestillingsvurdering av Opplandssamfunnet som en del av planstrategiarbeidet. Nesten ett år har gått uten at fylkestinget er blitt orientert om framdriften eller resultatene i dette viktige arbeidet. Kan fylkesordføreren fortelle hvordan det går med likestillingsvurderingen av Opplandssamfunnet? Når kan vi forvente å få resultater av dette arbeidet? Foreligger det eventuelt noen preliminære resultater som fylkestinget kan få høre om?

Sanna Sarromaa
Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**