Styremøte 12. oktober 2009

Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til stede: Sindre Westerlund Mork, Maren Hersleth Holsen (minus del 2 i sak 21), Jan Tore Gjøby, Britt Marie Bye, Henry Mogstad, Cathrine Orm, Constance Hauser, Britt Fladmark Holta, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Ivar Vågen, Ellen Grøndahl (del 2 i sak 21).

Agenda:
17/2009 Referat fra møtet 09. mars 2009
https://www.venstre.no/ostfold/artikkel/19329/
Kommentar til sakene 10/2009, 12/2009, 13/2009 og 16/2009
Sak 10: AU: Forbrede saker og fordele arbeid
Sak 12: Org. nestleder følger opp det som ikke er gjort
Sak 13: Org. nestleder må følge opp lokale hjemmesider
Sak 16: Kalender endret som følge av valgkamp

Vedtak: Referatet er godkjent.

Det er avholdt ett styremøte i valgkamp-perioden. Pol. nestleder ledet dette og skal komme med referat på neste styremøte.

18/2009 Politikkutvikling
Årsmøtet 2010 skal velge programkomite for fylkestingsprogrammet 2011. Styret ønsker å samle innspill til den på forhånd gjennom temadager/medlemsmøter/V-skolen for å skape lokal politikkutvikling og aktivitet.
Gruppeleder orienterte fra arbeidet i fylkestinget og ba om innspill til prioriteringer i budsjettet for 2010.
Fylket søker å arrangere Venstreskolen del I (for lokallagene) inntil tre steder i fylket i høst — som et tilbud som også kan aktivisere de nye medlemmene. Styret håper dette sammen med ev lokale temamøter (ref programarbeidet) vil skape lokal aktivitet og engasjement.
Innspill til politiske temaer skal det ikke være begrensninger på – programkomiteen skal sile ut og skape programmet. Fylkesårsmøtet 2011 gjør endelig programvedtak.
Valgkampleder fremmet ide om å lage et fylkespolitisk nettverk til valgkampen 2011.
Temaforslag fra møtet: Unge i Østfold, Forbruk, miljø og fornybar energi, Samferdsel, Omsorg-velferd-helse, Det nye Venstre, Lag-/Nettverksbygging, Kunnskap-kultur-næring.

Vedtak: Politisk nestleder, Maren Hersleth Holsen, etterlyser innspill på politiske tema i egen henvendelse til lokallagene/medlemmer. Det gjennomføres temamøter hvor lokallagene bes om å være verter. Politisk nestleder lager et utkast til en plan for politikkutvikling innen neste styremøte (2.11). Planen skal bidra til å føre frem til innspill til programarbeidet.
Valgkampleder, Britt Fladmark Holta, utarbeider et forslag til politisk nettverk på fylkesplan i forbindelse med valget 2011. Utkast ferdig til siste styremøte i 2009 (14.12).

19/2009 Venstres landskonferanse 2009
Gardermoen 24.-25 oktober, med politikkutvikling lokalt/regionalt som hovedtema. Med tanke på utvikling av fylkeslaget bør fylkeslaget delta relativt bredt. Leder er også gruppeleder i fylkestinget og deltar fra fylkestingsgruppa.

Vedtak: Leder i Østfold Unge Venstre, Per Magnus Finnanger Sandsmark, og organisatorisk nestleder, Jan Tore Gjøby, reiser sammen med leder.

20/2009 Østfold Unge Venstre
Orientering av leder i ØUV — og skolevalg, lagbygging og aktiviteter.

Vedtak: Styret er godt fornøyd med arbeidet som gjøres i Østfold Unge Venstre.

21/2009 Venstres landsmøte 16.-18. april 2010
Fylkeslaget skal være vert for landsmøtet i Sarpsborg. Et eget utvalg bør holde kontakt med VHO og avklare bidrag fra fylket. Dette kan ta seg av å involvere alle lokallagene til å bistå med frivillige, komme innspill til kulturinnslag og konferansier(er).
Vanligvis reiser landsmøtedelegatene på en kulturell utflukt fredagen (16.4). Det bør etterlyses tilbud på aktivitet fra noen lokallag med et kulturhistorisk arrangement.

Vedtak: Det nedsettes et utvalg ledet av organisatorisk nestleder, en representant fra UV og en fra Sarpsborg Venstre. Utvalgets oppgave er å avklare med VHO og legge rammene, legge til rette for frivillige samt innhente forslag til kultur/konfransier.
Leder inviterer Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss til å komme med et tilbud til utflukt for landsmøtet. Tilbudene legges fram på neste styremøte (2.11) for e innstilling til VHO.

Del 2 (Maren Hersleth Holsen deltok ikke i denne delen av saken da hun er 2. vara til Venstres valgkomite.) Styret vedtok et forslag til leder, ledertroika, sentralstyremedlem og landsstyremedlemmer i Venstre som sendes Venstres valgkomite.

22/2009 Årsmøtet 2010
Arrangementsgruppe, nominasjon 2011
Ta utgangspunkt i tidligere årsmøter/dreiebok og lage en framdriftsplan. 50-60 deltakere.

Vedtak: Årsmøtet avholdes 13. februar (alternativ 6. februar) — org. nestleder vurderer sted.
Leder kontakter valgkomiteen.
Leder utarbeider forslag til dreiebok innen neste styremøte (2.11), samt ber lokallagene om innspill til nominasjonskomité og programkomité for fylkestingsvalget i 2011.

23/2009 Organisatorisk handlingsplan
Venstre-skolen for skolering av medlemmer, lagbygging, oppfølging av nye medlemmer.
Halden Venstre har avsatt dato til V-skolen. Eidsberg og Moss vil gjøre det samme. Styret vil søke å samarbeide med lokallagene om arrangementet — lokaler og instruktører.

Vedtak: Fylkeslaget dekker enkelbeverting på arrangementene (V-skole, temamøte) som er åpne for alle i fylke.
Leder sender ut nyhetsbrev i hovedsak hver måned. Det søkes å omtale er lokallag i hver utgave og det oppfordres til å komme med innspill til saker fra lokallagene.

24/2009 Kalender
Styremøter ut året.

Vedtak: Mandagene 2. nov, 23. nov, 14. des.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**