Staten bør ta større ansvar for nasjonalanlegg

Fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V) tar til orde for at staten må ta større ansvar for investering og drift av nasjonalanlegg. —Et nasjonalanlegg bør i sterkere grad være statens ansvar. Det blir for dyrt både for den enkelte kommune og fylkeskommunen å være vertskap for slike anlegg og det går ut over annen idrett, sier Stegane til Drammens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


80 millioner kroner

Runolv Stegane i Vikersund

Foto: Tore Fossen

– 80 millioner kroner er budsjettert for den planlagte utbyggingen av skiflygingsbakken. I dag bidrar staten med inntil 50 prosent . Det betyr at Buskerud fylkeskommune og Modum kommune må ut med ti millioner kroner hver netto som en følge av nasjonalanleggsavtalen fra 1999. Etter Steganes mening bør statens andel økes til 3/4 av kostnadene. Dette skriver Drammens Tidende på bakgrunn av et intervju med fylkesvararordfører Runolv Stegane (V)

Kolberg støtter Stegane
Stortingsrepresentant fra Buskerud Martin Kolberg (ap) gir full støtte til Steganes utsagn.

Les oppslaget i Drammens Tidende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**