Ikke biodieselavgift

Er det ikke merkelig hvordan regjeringen igjen klarer å rote det til med miljøtiltak? Det må ligge en grunnleggende mistro til miljøtiltak innbakt i regjeringen og dens ledelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jorda

Foto: Microsoft

I Fredrikstad ligger Uniol, en foregangsbedrift for produksjon av biodiesel. Det er en uttalt målsetting for et stort flertall på Stortinget å øke andelen biodrivstoff i den norske transportsektoren. Fabrikken ble åpnet i juni i år av miljøstatsråden. Den gang la han stor vekt på hvor viktig slik miljøvennlig drivstoff er for å få ned klimautslippene.

Knapt fire måneder senere foreslår den samme regjeringen å fjerne fritaket for dieselavgift på biodiesel. Med dette vil regjeringen straffe viktig miljøinnsats og det skaper også usikkerhet knyttet til de fremtidige rammevilkårene for fornybar energi og miljøteknologi i Norge. Og Uniol har sett seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel til ansatte.

Østfold Venstre oppfordrer alle kommuner til å sende et krav til Stortinget om å stryke regjeringens forslag i budsjettarbeidet. Det er viktig med et stortingsflertall som støtter eksisterende produsenter og at eventuelle fremtidige investorer og produsenter kan være trygge på at det vil være forutsigbart å satse på biodiesel og fornybar energi.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**