Lyst til å være med på politikkutvikling med Akershus Venstre?

Akershus Venstre etablerer verksteder for politikkutvikling. Medlemmer av Akershus Venstre er velkomne til å delta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Politiske verksteder i Akershus vinteren 2009 — 2010
Til å begynne med skal det etableres tre grupper, næringsliv, Samordnet hovedstruktur i utbyggingsmønster og transportsystem i Oslo og Akershus og personvern.

Gruppene skal gjøre forarbeidet med nytt fylkesvalgprogram for programkomiteen. Dette innebærer å lage forslag til tekst til fylkesprogrammet som skal vedtas på årsmøte 2011.

Oppstartsmøtene blir før jul.

Næringspolitikk
Gudbrand Teigen ([email protected]) -leder
Anne Lisbeth Sverdrup([email protected])
Ola G. Strømme ([email protected])
Svein Kamfjord ([email protected])
Charlotte Hagelund ([email protected])
Bernt Bucher Johannesen ([email protected])

Samordnet hovedstruktur i utbyggingsmønster og transportsystem i Oslo og Akershus

Lise Vistnes ([email protected]) -leder
Eirik Bøe ([email protected])
Tor Ketil Mårdalen ([email protected])
Åse Birgitte Skjærli ([email protected])
Tormod Sæverud ([email protected])
Børre Aa. Lund ([email protected])

Personvern
Are Egner Kaupang ([email protected]) -leder

Andre (som foreløpig ikke har blitt plassert i en gruppe)
Arve Pedersen ([email protected])
Marianne Bjørgaas ([email protected])
Ingar F. Leiksett ([email protected])

Send en epost til [email protected] dersom du er interessert i å delta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**