Integreringens dilemma

«Det er kun slik et liberalt, borgerlig og radikalt parti kan være målrettet, uten å bidra til diskriminering og stigmatisering,» sa Østfold Venstres nestleder Per Elling Braseth-Ellingsen til Venstres landsmøte.

Per Elling Braseth-Ellingsen

Foto: E. Nikolaysen

Per Elling Braseth-Ellingsens innlegg til Venstres landsmøte i Sarpsborg, 16. april 2010:

Ærede Landsmøte,

Jeg vil snakke om en gruppe mennesker i Norge. En gruppe som kommer dårlig ut på de fleste offentlige statistikker. Andelen som mottar sosialhjelp er høy. Andelen trygdede er på topp. I
arbeidsledighetsstatistikkene er også denne gruppen overrepresentert. Videre er det få med høyere utdanning, de har høy gjeldsgrad, og forventet levealder er nesten ett år kortere enn
landsgjennomsnittet.

Dette høres ut som en gruppe som er dårlig integrert. En gruppe som vi trenger politikk for. En gruppe som krever et manifest, en handlingsplan. Problemet er bare at denne gruppen ikke er den gruppen det er mest populært om dagen å lage politikk for, eller mot, nemlig innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Nei, denne gruppen befinner vi oss faktisk midt i blant akkurat nå. Denne gruppen er nemlig østfoldinger.

Viser dette at østfoldingene er dårlig integrert? Trenger Venstre et eget tema-landsmøte med et eget Østfold-manifest?

Jeg tror ikke det, men jeg er bekymret for om vi forsøker å svare på de riktige spørsmålene i den store integreringsdebatten. Svarer vi på de illiberale spørsmålene til Frp og AP mener jeg vi har
tapt premissene for debatten. Generelle tiltak for generaliserende problemstillinger har aldri vært Venstres stil, verken ideologisk eller i praktisk politikk. Målrettede tiltak som legger til rette for
individuell oppfølgning av enkeltindivider må alltid være målet vårt.

Mitt ønske for integreringsdebatten, er at vi har disse østfoldingene i bakhodet når vi debatterer. Å bedrive generell gruppepolitikk i et liberalt parti fører til en lang rekke uløselige dilemmaer, eller dissenser som vi kaller det her i landsmøtesalen. Løsningen for Venstre må være å sette skolene, barnehagene, helsevesenet og andre offentlige og frivillige aktører i stand til å gi de svakeste blant oss, den individuelle behandlingen de har krav på, uavhengig av bakgrunn, rase eller kjønn.

Det er kun slik et liberalt, borgerlig og radikalt parti kan være målrettet, uten å bidra til diskriminering og stigmatisering. Godt landsmøte.